25 Haziran 2016 Cumartesi

Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı- Caner Taslaman

Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı

Kitabın Künyesi:
Yazar: Caner Taslaman
Kitabın Adı: Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı
İstanbul Yayın Evi, 2013
6.Baskı


Kitabın Tanıtım Yazısı:
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon'un, Aristoteles'in, Leibniz'in, Hume'un, Kant'ın, Popper'ın, Kuhn'un felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrim teorisi'nin felsefi ve teolojik sonuçları nelerdir? Tanrı'nın var olup olmadığı meselesiyle Evrim Teorisi'nin nasıl bir ilişkisi bulunmakadır? Tanrı'nın varlığını rasyonel olarak temellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? İslamiyetin, hıristiyanlığın ve yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi'nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Alıntılar:
Bazı ünlü felsefeciler de gözlemsel verilere dayandırılma- dan Evrim Teorisi’nin savunulmasındaki soruna dikkat çek- mişlerdir. Bunlardan biri olan Wittgenstein şöyle demiştir: “Örnek olarak Darwin teorisi hakkında yapılan yaygarayı ele alalım. Teoriyi destekleyen ve ‘Tabii ki’ diyen çevreler var- dır, bir de ‘Tabii ki hayır’ diyen çevreler vardır. Hangi man- tıkla ‘Tabii ki’ denilebilir? Tek-hücreli organizmaların zamanla daha karmaşık organizmalara dönüştükleri ve memeli hay- vanlardan insanlara kadar geliştikleri düşüncesi savunuluyor. Peki, bu süreci gözlemleyen biri var mı? Hayır. Peki, bu sü- reci şu anda kimse gözlemliyor mu? Hayır. Yapılan gözlem- ler bir damla suyun kızgın bir taşa damlatılması gibi. Buna rağmen binlerce kitapta bu teorinin akla en yatkın çözüm ol- duğu yazmaktadır. İnsanlar çok zayıf kanıtlara rağmen bu teo- rinin doğruluğundan emin. ‘Bilmiyorum, bu ilginç bir hipotez ama daha fazla güçlendirilmesi gerekir’ gibi bir tutum savu- nulamaz mıydı? Bu, nasıl herhangi bir şeye ikna olunabilece- ğini gösteriyor. Sonunda cevapsız kalan sorular unutuluyor ve kişiler bunun mutlaka böyle olduğuna kanaat getiriyorlar.

Daha önce belirtildiği gibi doğal seleksiyonun varlığının, bütün türlerin tüm özelliklerinin doğal seleksiyon mekaniz- ması yoluyla evrimleştiklerini gösterdiğini ileri sürmek man- tık açısından hatalıdır.

Bir canlının renginin değişmesi veya var olan bir kanadının faz- ladan bir kopyasının oluşması, Evrim Teorisi’nin büyük iddi- asını temellendirecek bir delil olarak sunulamaz.

Evrim Teorisi’nin yasaları ve matematiksel bir modelinin bulunmaması, gözlem ve deneye dayanmamasından daha bü- yük bir sorundur.

Doğal seleksiyon ile Evrim Teorisi’nin aynı şeyler- miş gibi sunulması çok yaygın yapılan bir yanlıştır

İnsan soyunun maymunumsularla ilişkilendirilmesinin, insan onuru ve tektanrılı dinlerin öngördüğü insanın olması gerekli ahlaki yapısı açısından bir sorun teşkil etmediği ka- naatindeyim.

Benim Yorumum:
Ben esasında evrimin İslama uygun olmadığını düşünüyordum. Yaklaşık bir buçuk ay önce beni bir merak sardı. "Acaba Kur'anla çelişmiyor mu ?" diye sormaya başladım. Bu konuyu  araştırmaya başladım. Bu konu da Türkiye de yapılmış bir kaç tane çalışma var. Adnan Oktar ve Caner Taslaman. Adnan Hoca'yı direk kafadan eledim. Caner Taslaman'a odaklandım.Tabii ki kitabı okumadan önce epey araştırma yaptım. Kitabı okurkende Araştırma yaparak okudum.

Kitabta önce Evrim Teorisinin nasıl ortaya çıktığını anlatan bir bölüm var. Tarihsel olarak bir süreç anlatılıyor. ardından Teorinin alt teorileri inceleniyor. Caner Taslaman'ın incelemesi sonucu benim vardığım kanı evrim teorisi tamamen yanlış bir teori. Ara geçiş formlarının olmaması, Canlıların embriyolarının birbirine benzememesi vs gibi konular çürütülüyor. Sonraki bölümde felsefi sonuçları açıklanıyor. Felsefi sonuçlar konusuna çok girmeyeceğim.

Sonraki bölümde ise dinler açısından Evrim Teorisini ele alıyor. Teistler, Ateistler ve Agnostikler olarak bir sürü sınıflandırma yapıyor. İslama göre Evrim Teorisi bölümüne gelince ise kendi görüşünün bu konuda agnostik olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine ters düşebilir de, düşemeyebilir de diyor. Üstelik ayetleri gösterek şu nu diyor: "Kuran'ı Kerim ayetlerininde ki ifadeleri evrim teorisine göre yorumlamak zorlama olur." Evet olmayan bir şeyi ayetleri zorlamak demek, ayetleri eğip büküp, bir ideolojiye göre indirgemeye çalışmak olur. Hatta kitabın ilerleyen bölümlerin de olasılık hesaplarını göstererek evrimin teorisinin yanlış olduğu mesajını alıyorum. Fakat yazar bir müslüman olarak bu konuda agnostik(bilinmezci) davranarak kendiyle çelişmiş.
Birtakım ideolojilerin kanunu haline gelen bu ideoloji karşısında nasıl olur da, bilinmezci olunur? Bu görüş  tamamen kanıtlansa (şu haliyle imkansız görünüyor) Kur'an ayetlerini ona göre mi uyduracağız? Kesinlikle hayır. Çünkü bu teori asla kanun olmayacak. (ne demek istediğimi tam anlatamadım, kendi görüşümü destekleyen ayrı bir yazı yazacağım ve orada anlatacağım.) 

Ben Caner Taslaman'ın bu kitabındaki ifadeleri islam açısından sakıncalı buluyorum. Tabii ki bu konu hakkında derin bilgisi olan insanlar daha iyi bilirler. Fakat bence bu kitabı, dini inancı zayıf ve dini ilimlerle uğraşmamış bir insan okumasın. Çünkü insanı küfre düşürebilir. 

Bu sizinle paylaştığım, üçüncü Caner Taslaman kitabi oldu. Diğer iki kitabını beğenmiştim. Ama bu kitabını beğenmedim. Çünkü kendiyle çelişen ifadeler vardı. 

Şunu da belirteyim hemen: " Ben sürekli sorgularım, körürü körüne inandığım her şeyi sorgularım. 'Neden?' sorusunu her yerde sorarım. O yüzdendir ki, medyatik insanlara aldanmayın, her yazarın görüşünü benimsemeyin, kendi aklınızın süzgecinden geçirin. Müslümansanız Referans alacağınız kaynaklar şunlar olsun:
Kur'an,
Sahih Hadis,
Son olarak yazımı şu alıntıla noktalamak istiyorum:

Peygamber (sav), Muaz’a (ra) Yemen’e yolculuğa çıkmadan önce  “İnsanlar arasında neyle hükmedeceksin?” diye sordu, Muaz, “Allah’ın kitabı Kuranla” dedi, Peygamber : Peki onda bulamazsan?” buyurdu, Muaz: “Rasulullah (sav)’in sünnetiyle” dedi,  Peygamber : “Peki onda da bulamazsan? buyurdu, İçtihadımla dedi. 
(Ebu Davud-Tirmizi-Ahmed-Darimi)

6 yorum:

 1. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Bilim her türlü baskı ya da dogmadan bağımsız yurutulebilmelidir. Evrim teorisi adı üstünde sadece bir teori. Bu teorinin ayetler ile çelişiyor olması teoriyi kanıtlama yolunda boşa kürek çekmek anlamına gelmez. Belki eninde sonunda curuyecektir ancak çalışmalar sırasında belki de dünya yararına bir takım adımlar da atılmış olacaktır. Bilim tarihinde benzeri bir çok durum görülmüştür. O yüzden kesinlikle dogrudur demek ne kadar hatalı ise, bu saçmalık deyip her hangi bir bilimsel araştırmaya engel olmak da o derece hatalıdır diye düşünüyorum.
  Çok güzel bir derleme olmuş. Emeğine sağlık ;)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elbette boşa kürek çekmek anlamına gelmez. Çünkü bilimsel çalışmalar sayesinde yepyeni bilgiler ortaya çıkar. Ben çalışmaların hatalı olduğunu savunmuyorum. Sadece kanıtlanmamış bir teoriyi Kur'an- ı kerim ayetlerini kullanarak kesinlik kazandırmaya çalışmanın hatalı olduğunu savunuyorum. Bilime her zaman destek veriyorum. Benim burada yazdığım nokta yazarın çelişkili ifadeler kullanması.
   Ben de Teşekkür ederim. Çok güzel bir yorum yazmışsınız :)

   Sil
 2. Zaman'ında pozitivizm öyle bir tutuldu kı o akımı destekleyecek her şey sorgulanmadan sineye çekildi. Evrim teorisi de darwinden günümüze öyle çok değişti ki darwin en kitabıyla günümüz evrim teorisi çok farklı seyler haline geldiler. Bunda herşeyden önce Bilimin kanıta ve deneye dayalı şekilde ilerlemesi değil yapılan bilimin hakim ideolojiye uydurulma çabalarından dolayı hep bir çıkmaza girdiğimizi düşünüyorum. Zaman'ında Can'la basla sahip çıkılan evrim teorisine yama yapmakla uğraşacaklarına en basa dönüp verileri tarafsız birnsekilde analiz etmeye çalışsak gerçeğe daha da yaklaşırız. Bilimde hiç bir şey vazgeçilmez olmamalı.

  Belli bir yazardan okumaya devam etmek Nasıl? Yazar ve dünyası Hakkı'nda daha geniş bir perspektif kazanıyor insan diye düşünüyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Benim eleştirdiğim nokta şu, bilim neden bir ideolojiye uymak zorunda ki. Elbette insanların payı çok büyük bu konuda. Tarafsız olmak zorundayız. ben bilimsel gelişmeler dolayısıyla rededtim sonra , kuran-ı kerime bakınca da teorinin yanlış bir teori olduğuna kanaat getirdim.

   Anı yazardan okumak bir başka bir insanın düşüncelerini daha iyi kavramaya neden oluyor. Bu yüzden iyi geliyor.

   Yorum için çok teşekkür ederim :)

   Sil
 3. Ben de okumuştum bu kitabını ve çok beğenmiştim. Bana kalırsa kitapta verilen en önemli mesaj şu: Evrim teorisi doğru olsun veya olmasın, bu Allah'ın varlığını etkileyen bir durum değildir. Allah Kur'an'da evreni, kainatı, yaşamı yaratırken belirli bir sürece yaydığından bahsediyor. İnsanın yaradılışını da belirli bir süreçte yapmış olabilir veya birden şekil verip dünyaya sürmüş olabilir. Kur'an'da bununla ilgili kesin böyle yaptı denilebilecek bir ayet yok. Allah bilmemiz gerektiği kadarını bize veriyor, bu durumda agnostik yaklaşım bana göre çelişkiden ziyade garantici bir yaklaşım. Yani bunun bilgisi bizde yok bu doğrultuda olabilir de olmayabilir de.
  Kitapta da bahsediyor aslında Darwin inançsız biri değildi diye, yani Tanrı yoktur diyen biri değildi diye. Ancak günümüzde bu teoriyi destekleyen veya sempati duyan herkes sanki Allah'ın olmadığını kanıtlamaya gayret ediyor aynı zamanda. Evrim varsa Allah yoktur şeklinde bir sonuca varacaklarını umuyorlar.
  Güzel bir yazı olmuş, kaleminize sağlık. :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim. Elbette o mesajı ben de aldım. Buraya sadece eleştirdiğim noktayı yazmışım. Yazarın kitaplarını okumaya devam edeceğim. :)

   Sil

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...