30 Ağustos 2018 Perşembe

SALDIRGANLIK

saldırganlık ile ilgili görsel sonucu
Bir kişi tarafından bir başkasına karşı işlenmiş suçlar.
ABD, dünyada en yüksek cinayet oranlarıyla tanınmaktadır.
ABD'de ekonomik kaynakların dağıtımının daha adaletsiz olması,
Bir ülkede pek çok yoksul olduğunda ya da bir ülke içindeki gruplarınasında büyük bir ekonomik farklılıklar bulunduğunda cinayet oranları artmaktadır.
ABD'de toplumsal kaynaşma ve bütünleşme düzeyi düşüktür.
Değişik etnik kökenlerden, değişik dilleri konuşan birçok farklı grubun olması,
   Nüfustaki yaş dağılımı
    On beş- yirmi dokuz yaş arasında yüksek bir nüfus oranı bulunan ülkelerde cinayet oranları  yüksek olmak eğilimindedir.Saldırganlığın  Kökenleri

Saldırganlık İçgüdüsü (Freud, 1930)
Ölüm içgüdüsü saldırganlığın yıkıcı bir biçimde bireyin kendisine ya da dışarıya (başkalarına) yönelebileceğine işaret etmektedir.

Saldırganlık, hiçbir zaman ortadan kaldırılamamaktadır. Çünkü saldırganlık insan doğasının bir parçasıdır.

Saldırganlığın açığa vurulup ifade edilmesinin saldırganlığı boşaltıcı olduğuna inanmaktadır,

Kalıtımsal Eğilimler (Sosyobiyologlar)
Erkeklerin istedikleri eşi elde etmelerinde, dişilerin yavrularını korumalarını sağladığı için, doğal ayıklama zamanla saldırganlık lehine işlemiş olabılmaktedir.

Bazı sosyal piskologlara göre bu bakış açısı sınırlıdır.
İnsanlarda saldırganlık hayvanlarda olduğundan daha karmaşıktır.

Saldırganlık Nedir?

Başkalarını inciten her türlü davarınış saldırganlıktır.
Belirli bir davranışın saldırganlık olup olmadığını davranışın kendisi belirler. Tanım, davranışta bulunan kişinin niyeti göz önüne almamaktadır.

Kişinin niyeti her zaman bilinemez!

Bir davranışın saldırgan olup olmaması yaygın olarak kabul edilen toplumsal kuralları destekleyip desteklememesine göre değişir

Olumlu toplumsal saldırganlık
Toplumun ahlaksal standartları açısından kabul edilebilir amaçlar çerçevesinde toplumsal olarak onaylanan saldırganlık

Düşmanca Saldırganlık
Toplumsal olarak onaylanmayan ve insanları inciten tahrik edilmemiş suç davranışları,

İzin Verilmiş saldırganlık
Toplumsal kuralların gerekili kılmadığı, fakat toplumsal kurallar çerçevesi dışına çıkmayan saldırgan davranışlardır.
Ahlaksal standartlara ters düşmez.

Saldırgan davranış- Saldırgan duygular
Açık davranışlar her zaman altta yatan duyguları yansıtmamaktadır.
Saldırganlık duyguları  içinde olmadıkça insanlar çok az saldırgan davranışta bulunurlar, fakat bu bilgi, insanların saldırganlık duygularını ne zaman davranışa dönüştürecekleri konusunda bir şey söylememektedir.

Saldırganlığın Kaynakları

Rahatsız edilme ve Saldırı

Birisi tarafından rahatsız edildiğimizde ya da bir saldırıya uğradımızda, o kişiye karşı saldırganlık duyma eğilimindeyizdir. İncinen ya da zarar gören kişi davranışı nasıl algıladığına bağlı olarak rahatsız edilmiştir yü da kendisine saldırıda bulunulmuştur.
Saldırının kaynağına karşı saldırganlık duymak.

Engellenme

Bireyin bir amaca ulaşmasının geçiktirilmesi ya da önlenmesi
Barker, Dembo ve Lewin (1941)

Aile Yaşamı

Başlıca engellenme kaynaklarından biridir.
Ekonomik çöküntüler
İş ilişkili sorunlar
Yüksek sıcaklıklar

Engellenme genellikle kızgınlık duyguları uyarmakla birlikte uyarmadığı koşullar da olmaktadır. Kızgınlığın artması da her zaman saldırganlıkla sonuçlanmayabilir,

Engellenmenin keyfiliği, Keyfi ya da amaçlı engellemeler keyfi olmayanlardan daha fazla kızgınlığa ve saldırganlığa nedden olmaktadır.
 Engellenme kaza sonucu ya da haklı bir nedenle dayalı koşullar altına önemini yitirmiş olarak algılanırsa, insanları o kadar kızdırmamakta ve saldırganlık olasılığı da azalmaktadır.

 Engellenme, rahatsız etme ya da saldırı kızgınlık duygularına neden olup saldırganlığa yol açacaksa, kişinin kendisine zarar vermeyi amaçlayan bir davranış olarak algılaması zorunludur.

Öç alma beklentisi
Öç alabilmeyi bekleyen insanlar daha geniş bir dizi şeye ilişkin daha uzun süre kızgın kalabilmektedirler.
Öç alma beklentisi yoksa olumsuz bilgilerin anımsanmasında kızdırılan kişilerle kızdırılmayan kişiler arasındaki fark ortadan kalmaktadır.

Yarışma Rekabet
 "duygusuz saldırganlık" - duygusal durumdan bağımsız olarak saldırganlığın rekabete yol açan durumlar  tarafından beslenebilmesi
Anderson ve Morrow, 1995

Öğrenme
Taklit. Bandura - Saldırgan davranışı gözlemlemenin etkisi
Pekiştirme.

Yüklemeler

Saldırganlık Şemaları

Pekiştirme, taklit ve başkalarının güdülerine ilişkin varsayımlar saldırganlık şemalarını oluşturmak için bir araya gelebilir.

Insanlar, saldırganlıkla ilgili olarak örgütlü ve birbiriyle bağlantılı inançlar geliştirirler - Saldırganlığın ne zaman uygun olduğu, ne zaman uygun olmadığı, hangi koşullarda gösterilebilir olduğu hakkındaki inançlar.

Şemalar, gözlemleler ve öğrenme süreçleriyle geliştirilir.
 Kitle iletişim araçları
Olumsuz duygu durum etkisi

Duygusal saldırganlık modeli
 Saldırganlığı artıran etmenlerin bu durumu saldırgaan duygu düşünce ve uyarlamayı artırarak yaptığı görüşü
 Kitle iletişim araçlarında saldırganlık, silah görme, acı deneyimi ve başka çevresel ipuçları ya da duygular davranışı etkileyebilir

Toplumsal Normlar

İnsanlar belirli ipuçlarına tepki olarak saldırmayı ya da saldırmamayı öğrenirler.

Hangi ipuçları saldırganlığı dışa vurmayla hangilerinin onu bastırmayla ilişkili olduğunu büyük ölçüde toplumsal normlar belirler.

Toplumsal normlar, saldırganlığın hangi türlerinin düşmanca, hangi türlerinin izin verilmiş ve hangi türlerinin olumlu toplumsal olduğunu belirler.

Araçsal Saldırganlık
Bir kişinin kızdırılmamışken saldırganlığı başkalarını incitecek bir amaca ulaşmada araç olarak kullanılmasıdır.
Gerçekçi grup çatışması (Levine ve eys, 1972)

Bulaşıcı saldırganlık ve bireysellik yitimi

Taklide dayalı saldırganlık türüdür.
Tarde (1930)
Zimbardo (1970) bireysellik yitimi
İnsanlıktan uzaklaştırma,

Saldırgan davarnışı kontrol eden etmenler:

Toplumsal Normlar
Öğrenme
Yüklemeler
Saldırganlık şemaları
Olumsuz duygu durum etkisi
Araçsal Saldırganlık
Bulaşıcı saldırganlık

SALDIRGAN DAVRANIŞIN AZALTILMASI

Cezalandırılma ve misilleme korkusu
İnsanların başlarına gelecek sonuçları dikkate almaları ve ceza alma olasılığı varsa saldırganlıktan kaçınmaları beklenir.

Engellenme ve saldırıları azaltma
Engellenme ve saldırıları kızgınlığın temel kaynaklarıdır dolayısıyla bunları azaltmak saldırgınlığı azaltmada etkili olabilir.

Saldırganlığa öğrenilmiş ket vurma ( Kendini Tutma)
İnsanların kendi saldırgan davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmeleri
Dikkatin başka yönlere çevrilmesi
Saldırganlık kaygısı
Acı çekme belirtileri
İnsanlıktan uzaklaştırma
Alkol ve Uyuşturucular

Yön Değiştirmiş Saldırganlık

Kızgınlığın nedenine ya da kaynağına yöneltilmeyen saldırganlık duyguları?

Saldırganlığın engellenmenin gerçek kaynağı yerine bir başka hedef karşı ifade edilmmesi
Engelleyiici deneyimin olumsuzluk derecesi arttıkça yön değiştirmiş saldırganlık da artmak eğilimindedir.
Hedefin engellenmenin gerçek kaynağına benzerlik derecesine arttıkça bireyin o hedefe karşı saldırgan içtepilerinin gücü de artmaktadır

Boşalma
Saldırgan duyguların boşalmasıdır.

Ergenler ve Şiddet

Şiddet suçlarının yaygın olduğu ailelerden gelen,
İstismar edilme geçmişleri bulunan,
Bir çeteye karışmış,
Uyuşturucu ve alkolü kötüye kullanan çocukların saldırganlık olasılıkları artmaktadır.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE SALDIRGANLIK

Saldırgan içerikli kitle iletişim araçlarının insanları saldırgan davranış doğrultusunda uyardığı kabul edilmektedir.

Kitle iletişim araçlarında yer alan şiddet davranışı neden ve nasıl etkilenmetedir?

Örneğin Öğrenme Kuramı
Yalnızca boşalma kuramı saldırganlığın içerikli televizyon izlemeninin izleyicide saldırgan davranışı azaltmak eğiliminde olduğuna işaret etmektedir

Laboratuvar deneyleri
İlişkisel çalışmlar
Alan deneyleri

video oyunlarında saldırganlık

YAKIN İLİŞKİLERDE SALDIRGANLIK
Aile içi şiddet
 Bir aile üyesi ya da birlikte yaşayan bireylerden biri tarafından diğer üyelere ya da onlardan birisine karşı gösterilen  saldırganlıktır.

Çocukken anababa saldırganlığına tanık olma,
Kendi karısına karşı cinsel saldırganlıkta bulunma ve kendi çocuklarına saldırgan davranma
Eşleri döven erkekleri dövmeyenlerden ayırt eden risk etmenleri
Empati kurmada yeteneksizlik

Tecavüz
Tecavüz ile ilgili söylentiler tecavüz oranına nasıl katkıda bulunulur?

Cinsel taciz
Hoş karşılanmayan cinsel yaklaşımları cinsel etkinlik istediklerini ve doğasında olan fiziksel ve sözel davranışları içermektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...